Historie hotelu

Historie hotelu

Nynější budova ERMI HOTELU byla postavena počátkem 30. let dvacátého století, kdy jinecký obvodní lékař MUDr. Josef Šírek v r. 1932 zkolaudoval zadní část budovy a v r. 1934 i přední půlkruhovou část budovy jako sanatorium. Sanatorium bylo zaměřeno na léčbu plicních chorob a s ohledem na vynikající lékařskou péči, umocněnou zdejším zdravým ovzduším Brdské vrchoviny, dosahovalo velice dobrých léčebných výsledků.
Po roce 1948 však bylo sanatorium bez náhrady znárodněno a v dalším období se zde vystřídalo několik oddělení spadajících pod OÚNZ Příbram. Po r. 1989 byl objekt sanatoria v rámci restitucí vrácen vnukovi a vnučce bývalého majitele. Ti zde po rozsáhlejší rekonstrukci začali provozovat sanatorium jako rehabilitační zdravotnické zařízení, které začalo krátce poté prosperovat. Po neustálých změnách v našem zdravotnictví, zejména v oblasti zdravotního pojištění a úhrad za poskytnutou léčebnou péči,však museli rodinní následníci původního majitele korigovat stanovený léčebný záměr a posléze i činnost v sanatoriu úplně zastavit.
V r. 2007 byl poté objekt sanatoria prodán nynějším majitelům a začaly se psát jeho nové dějiny.

Ermi hotel v roce 1934

Historie městyse Jince

Městys Jince leží ve Středočeském kraji, v severozápadní části okresu Příbram, padesát kilometrů jihozápadně od Prahy a žije v něm cca 2200 obyvatel. Jince se nacházejí v Brdské vrchovině v nadmořské výšce 450–600 m.
První zmínky o Jincích nalézáme už ve druhé polovině 14. století. Tehdy zde již stála dřevěná tvrz a farní kostel. Jinecké panství vlastnila řada majitelů, počátkem 15. století dokonce i český král Václav IV. Historie Jinec je psána především železářskou výrobou a nejstarší písemný doklad je z r. 1390 a jedná se o privilegium Václava IV. První vysoká pec je zmiňována z r. 1646 a roku 1810 hrabě Rudolf Vrbna buduje vysokou pec Barboru. V Jincích byl v polovině 18. století postaven krásný zámek ve slohu pozdního baroka, který je dnes bohužel zdevastovaný. V 19. století zde působil geolog a paleontolog Joachim Barrande, který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště trilobitů.

Pověsti o Plešivci

Vrch Plešivec s dvěma vrcholy (malý 643m, Velký 654 m) má v Brdech výjimečné postavení. Snad proto byl již odedávna vyhledávaným sídlištěm a obětištěm. Bývalo zde jedno z nejrozsáhlejších hradišť v Čechách (7. stol. pr. n. l.). Vnější obvod jeho trojitých, dosud znatelných valů, měří přes tři kilometry a uzavírá plochu 56 ha. Podle všeho zde bývalo okultní středisko Keltů.
Je zde i tzv. Čertova kazatelna, skalní útvar, o němž se říká, že tu kdysi ďábel čaroval a proměnil výstavné město ve skály a suť.
Zjevuje se tu i vládce brdských lesů, zdejší obdoba Krakonoše, nazývaný Fabián. Ozývá se táhlým houkáním, které se nedoporučuje napodobovat. Má zde i svou zahrádku, v místech zvaných „V zahrádce”.